Từ vựng

Từ vựng tiếng Trung chủ đề Các loài bò sát

Bò sát là một trong những loài động vật rất đa dạng và phổ biến trên Trái Đất. Chúng có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ rừng rậm đến sa mạc khô cằn. Bò sát đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn và giúp duy trì sự cân bằng sinh thái của hệ sinh thái. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loài bò sát thông qua danh sách các loài bò sát phổ biến bằng tiếng Trung.

 

Từ vựng tiếng Trung chủ đề Các loại bò sát

 

Số thứ tự Tiếng Việt Phiên âm Chữ Hán
1 Kỳ nhông Qí wā 旗蛙
2 Kỳ giông Qí shuāng 旗爽
3 Kỳ đà Qí dá 旗鞑
4 Rùa Guī
5 Cá sấu Yáng wěi 鳄魏
6 Hổ mang chúa Wáng shé 王蛇
7 Rắn hổ mang Hǔ shé 虎蛇
8 Rắn độc Dú shé 毒蛇
9 Thằn lằn Cháng yīng 蜥蜴
10 Tắc kè Bēi tù 蜥蜴

 

Số thứ tự Tiếng Việt Phiên âm Chữ Hán
11 Trăn đất Tǔ shé 土蛇
12 Trăn nước Shuǐ shé 水蛇
13 Kỳ đà xanh Lǜ qí dá 绿旗鞑
14 Kỳ nhông đen Hēi qí wā 黑旗蛙
15 Hổ mang chúa đen Hēi wáng shé 黑王蛇
16 Kỳ giông vằn Mò wén qí shuāng 墨纹旗爽
17 Cóc tre Zhú wā 竹蛙
18 Kỳ nhông lá cây Shù qi wā 树旗蛙
19 Kỳ giông mào đỏ Hóng máo qí shuāng 红毛旗爽
20 Kỳ đà vàng Huáng qí dá 黄旗鞑

 

Số thứ tự Tiếng Việt Phiên âm Chữ Hán
21 Rùa đầu rắn Tóu shé guī 头蛇龟
22 Rắn hổ mang đốm Wén dian hǔ shé 纹点虎蛇
23 Tắc kè hoa Huā xiǎng bēi 花象蜥
24 Thằn lằn đuôi kép Shuāng wěi cháng yīng 双尾蜥蜴
25 Kỳ nhông cây Gùn qi wā 棍旗蛙
26 Rắn lục đuôi đỏ Hóng wěi lǜ shé 红尾绿蛇
27 Kỳ đà trắng Bái qí dá 白旗鞑
28 Kỳ giông hoa Huā shuāng qí 花爽旗
29 Thằn lằn mắt xanh Lán yǎn cháng yīng 蓝眼蜥蜴
30 Rắn hổ mang vàng Huáng hǔ shé 黄虎蛇

 

Số thứ tự Tiếng Việt Phiên âm Chữ Hán
31 Kỳ nhông đầu đỏ Hóng tóu qí wā 红头旗蛙
32 Kỳ giông lưng trắng Bái bèi qí shuāng 白背旗爽
33 Kỳ đà dương Hǎi dá 海鞑
34 Rùa đầu búa Chuī tóu guī 锤头龟
35 Rắn hổ mang đuôi chuông Zhōng wěi hǔ shé 钟尾虎蛇
36 Thằn lằn đuôi dài Cháng yīng cháng wěi 蜥蜴长尾
37 Kỳ nhông hoa Huā qi wā 花旗蛙
38 Kỳ giông đuôi dài Cháng wěi qí shuāng 长尾旗爽
39 Rắn hổ mang xanh Lǜ hǔ shé 绿虎蛇
40 Rắn hổ mang đất Tǔ hǔ shé 土虎蛇

 

Số thứ tự Tiếng Việt Phiên âm Chữ Hán
41 Rùa quyên Quyēn guī 龟緣
42 Kỳ nhông mào trắng Bái máo qí wā 白毛旗蛙
43 Kỳ giông đuôi chuông Zhōng wěi qí shuāng 钟尾旗爽
44 Rắn hổ mang đen đốm trắng Hēi wén bái hǔ shé 黑纹白虎蛇
45 Rắn hổ mang dải Bān hǔ shé 斑虎蛇
46 Thằn lằn màu đỏ Hóngsè cháng yīng 红色蜥蜴
47 Kỳ nhông lưng xám Huī bèi qi wā 灰背旗蛙
48 Rắn hổ mang đen đốm vàng Wén dian huáng hǔ shé 纹点黄虎蛇
49 Kỳ giông chân vịt Yā zhuī qí shuāng 鸭嘴旗爽
50 Rùa mềm Ruǎ mián guī 软面龟

 

Số thứ tự Tiếng Việt Phiên âm Chữ Hán
51 Rắn nọc độc Dú shé 毒蛇
52 Kỳ nhông họng đỏ Hóng wǎn qi wā 红婉旗蛙
53 Rắn hổ mang trắng đen Bái hēi hǔ shé 白黑虎蛇
54 Kỳ giông chân đen Hēi zuǐ qí shuāng 黑嘴旗爽
55 Rắn lục Lǜ shé 绿蛇
56 Rùa hộp Hé guī 盒龟
57 Kỳ nhông giun đất Tù qí wā 蠕旗蛙
58 Thằn lằn cánh vẩy Yǐng yǔ cháng yīng 鹦鹉蜥蜴
59 Rắn hổ mang đuôi vẩy Yú wěi hǔ shé 鱼尾虎蛇
60 Kỳ giông đỏ đen Hēi hóng qí shuāng 黑红旗爽

 

Số thứ tự Tiếng Việt Phiên âm Chữ Hán
61 Kỳ nhông chân dài Cháng tui qi wā 长腿旗蛙
62 Rắn hổ mang đốm đen Hēi wén hǔ shé 黑纹虎蛇
63 Rắn hổ mang vân Wán hǔ shé 纹虎蛇
64 Thằn lằn đuôi trắng Bái wěi cháng yīng 白尾蜥蜴
65 Rắn hổ mang đuôi mập Pàng wěi hǔ shé 胖尾虎蛇
66 Rắn hổ mang nâu Zhōng hǔ shé 中虎蛇
67 Kỳ nhông bản địa Běn dì qi wā 本地旗蛙
68 Rắn hổ mang đầu đỏ Hóng tóu hǔ shé 红头虎蛇
69 Rắn lục mảnh vụn Piàn piàn lǜ shé 片片绿蛇
70 Kỳ giông đuôi rắn Shé wěi qí shuāng 蛇尾旗爽

 

Số thứ tự Tiếng Việt Phiên âm Chữ Hán
71 Kỳ nhông gà Jī qi wā 鸡旗蛙
72 Rắn hổ mang vàng Huáng hǔ shé 黄虎蛇
73 Rắn hổ mang lục đốm đen Lǜ wén hēi hǔ shé 绿纹黑虎蛇
74 Rắn nước lá cây Zhúzi shuǐ shé 竹子水蛇
75 Kỳ giông lưng vàng Huáng bèi qí shuāng 黄背旗爽
76 Thằn lằn đá Shí cháng yīng 石蜥蜴
77 Kỳ nhông nhỏ Xiǎo qi wā 小旗蛙
78 Rắn hổ mang xanh lá cây Lǜ zhù shuǐ shé 绿竹水蛇
79 Rắn hổ mang vàng nâu Huáng zhōng hǔ shé 黄中虎蛇
80 Kỳ giông chân đỏ Hóng zuǐ qí shuāng 红嘴旗爽

 

Mẫu câu tiếng Trung chủ đề các loại bò sát

 

  • 爬行动物是地球上的重要物种之一。 (Bò sát là một trong những loài động vật quan trọng trên Trái Đất. – Pá xíng dòng wù shì dì qiú shàng de zhòng yào wù zhǒng zhī yī.)
  • 爬行动物在食物链中扮演着重要的角色。 (Bò sát đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn. – Pá xíng dòng wù zài shí wù liàn zhōng bàn yǎn zhe zhòng yào de jué sè.)
  • 一些爬行动物对人类和其他动物有危险。 (Một số loài bò sát có nguy hiểm đối với con người và các loài động vật khác. – Yī xiē pá xíng dòng wù duì rén lèi hé qítā dòngwù yǒu wéixiǎn.)
  • 保护爬行动物对于保护地球生物多样性至关重要。 (Bảo vệ bò sát là rất quan trọng để bảo vệ sự đa dạng sinh học trên Trái Đất. – Bǎo hù pá xíng dòng wù duì yú bǎo hù dì qiú shēng wù duō yàng xìng zhì zhòng yào.)
  • 我们需要采取措施来保护爬行动物和它们的生境。 (Chúng ta cần thực hiện các biện pháp để bảo vệ bò sát và môi trường sống của chúng. – Wǒmen xūyào cǎiqǔ cuòshī lái bǎohù pá xíng dòng wù hé tāmen de shēngjìng.)
  • 学习关于爬行动物的知识可以帮助我们更好地保护它们。 (Học về bò sát có thể giúp chúng ta bảo vệ chúng tốt hơn. – Xuéxí guān yú pá xíng dòng wù de zhī shi kě yǐ bāng zhù wǒmen gèng hǎo de bǎo hù tāmen.)
  • 许多爬行动物现在面临着濒危的局面,我们需要采取行动来保护它们。 (Nhiều loài bò sát hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, chúng ta cần hành động để bảo vệ chúng. – Xǔduō pá xíng dòng wù

 

Hội thoại tiếng Trung chủ đề Các loài bò sát

 

A: 你知道什么关于蛇的知识吗?

B: 一些,蛇是一种爬行动物,有很多种不同的蛇。

A: 对,还有很多种毒蛇,对人们和动物都有危险。

B: 是的,所以我们应该小心并尽可能避免接触。 A: 你知道哪些其他的爬行动物吗?

B: 当然,还有鳄鱼、巨蜥、蜥蜴等等。 A: 他们也很危险吗?

B: 鳄鱼和巨蜥是比较危险的,但是大部分的蜥蜴是无害的。

A: 了解了,我认为学习更多关于这些动物的知识对于保护它们是很重要的。

B: 绝对是的,我们需要尽可能多地学习和了解这些生物,这样我们才能更好地保护他们。

Dịch sang tiếng Việt:

A: Bạn biết gì về loài rắn không?

B: Một số, rắn là loài bò sát, có nhiều loại rắn khác nhau.

A: Đúng vậy, còn nhiều loại rắn độc, nguy hiểm đối với con người và động vật.

B: Đúng vậy, vì vậy chúng ta nên cẩn thận và tránh tiếp xúc nếu có thể.

A: Bạn có biết những loài bò sát khác không?

B: Tất nhiên, còn có cá sấu, thằn lằn khổng lồ, thằn lằn và nhiều loài khác nữa.

A: Chúng có nguy hiểm không?

B: Cá sấu và thằn lằn khổng lồ có nguy hiểm hơn, nhưng hầu hết các loài thằn lằn đều không gây hại

.A: Hiểu rồi, tôi nghĩ việc học thêm nhiều kiến thức về những sinh vật này là rất quan trọng để bảo vệ chúng. B: Tất nhiên, chúng ta cần học hỏi và hiểu rõ hơn về những sinh vật này để bảo vệ chúng một cách tốt nhất.

 

Các loài bò sát là một phần quan trọng của sự đa dạng sinh học trên Trái Đất và cần được bảo vệ. Chúng ta cần thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường để giảm thiểu ảnh hưởng của con người đến các loài bò sát và đảm bảo sự phát triển bền vững cho hành tinh của chúng ta. Hãy cùng nhau hành động để bảo vệ các loài bò sát và đảm bảo tương lai bền vững cho hành tinh của chúng ta.

Related Articles

Back to top button